Taighde Margaidh as Gaeilge

 

Agus an t-ainm  Amárach  orainn, bheifeá ag súil go mbeadh sé ar ár gcumas agus ár dtoil taighde a dhéanamh trí mheán na Gaeilge – agus bheadh an ceart agat! 

 Tá taithí forleathan againn i ngach gné de thaighde as Gaeilge, ina measc siúd:

- Fócasghrúpaí
- Suirbhéanna
   CAWI: ar-líne
   CAPI: aghaidh-ar-aghaidh
   CATI: agallóireacht ríomhchuidithe teileafóin
- Grinn-agallaimh
- Códúchán agus iontráil sonraí

Dá mba mhian leat do riachtanais thaighde (Béarla nó Gaeilge) a phlé linn, bheadh áthas orainn cloisteáil uait, ach teagmháil a dhéanamh le: info@amarach.com